My chcemy
BOGA!

Kierujemy petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, w której domagamy się natychmiastowego zniesienia restrykcji wobec wszystkich osób pragnących swobodnie uczestniczyć w Mszach Świętych i nabożeństwach.

36577 – tyle osób podpisało protest

My chcemy Boga!

Kierujemy petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, w której domagamy się natychmiastowego zniesienia restrykcji wobec wszystkich osób pragnących swobodnie uczestniczyć w Mszach Świętych i nabożeństwach.

 

Minął rok od wykrycia pierwszego przypadku zarażenia COVID-19 w Polsce. Przez ten czas nie ma dnia byśmy nie słyszeli o kolejnych przypadkach zarażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Jesteśmy bombardowani poradami, jak dbać o swoje zdrowie i kondycję, jednak mało kto zwraca uwagę na kondycję dusz milionów katolików w naszym kraju.

 

Od roku obowiązują nas absurdalne limity wiernych w kościołach i jesteśmy zmuszani do uczestnictwa we Mszach Świętych w maseczkach. Przez decyzje rządzących, nie dość, że koronawirus stał się dla wielu Polaków wygodną wymówką do przeżycia niedzieli bez Pana Boga, to jeszcze odbierana jest powaga Ofierze Pańskiej!

 

Trwa Wielki Post. Jest to doskonały czas do refleksji nad sensem naszego życia, a dla wielu osób szansa, by pojednać się z Panem Bogiem i pobożnie przeżyć nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Tymczasem rządzący już teraz zapowiadają, że tegoroczna Wielkanoc najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo, jak rok temu. Kto wie, być może znów będą chcieli całkowicie zamknąć kościoły?!

 

Nie możemy do tego dopuścić!

 

Dlatego kierujemy petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, w której domagamy się natychmiastowego zniesienia restrykcji wobec wszystkich osób pragnących swobodnie uczestniczyć w Mszach Świętych i nabożeństwach.

Treść petycji:

Sz.P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

DW: Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Premierze

Tych Świąt nie odpuścimy! Domagam się, aby Pana rząd skończył z ograniczaniem wolności religijnej pod pretekstem zabezpieczania nas przed koronawirusem.

Nie zgadzam się na narzucany w kościołach reżim ograniczający konstytucyjne prawo do swobodnej modlitwy i uczestnictwa w nabożeństwach. Limity i ograniczenia w kościołach łamią wolność wyznawania religii gwarantowaną każdemu przez art. 53. ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Premierze, czas skończyć ze straszeniem Polaków wirusem podobnym do grypy, przed którym Pana rząd nie mógł nas zabezpieczyć. Pana rząd nie tylko nie zlikwidował wprowadzonych rok temu obostrzeń, ale też nie podał terminu, do którego będą one obowiązywać, pomimo przebycia zakażenia wirusem przez ponad milion obywateli i zaszczepienia kolejnych milionów ludzi. Nawet stan nadzwyczajny, którego Pana rząd dotąd nie wprowadził, przewiduje określenie terminu zakończenia restrykcji.

Pragnę Panu przypomnieć, że Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy dla katolików okres roku. To nie tylko Triduum Paschalne złożone z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty – gdy gromadzimy się w kościołach i święcimy pokarmy. To nie tylko dwa dni Świąt, często w mediach redukowanych do wielkanocnego śniadania. To czas wielowiekowych tradycji, takich jak Procesje Rezurekcyjne, które budują wspólnotę i rozgrzewają wiarę milionów ludzi w zmartwychwstanie i życie wieczne. Czy chce nas Pan tego znów pozbawić?!

Panie Premierze, rok 2020 nie może się powtórzyć. Dla mnie jako katolika życie duchowe jest nie mniej ważne niż zdrowie fizyczne, a życie wieczne jest dla mnie cenniejsze niż to doczesne. Swobodny dostęp do świątyń, sakramentów, wspólnot parafialnych po prostu nam się należy.

Z powyższych względów domagam się od Pana niezwłocznego zniesienia wszystkich drakońskich restrykcji, które pod pozorem ochrony zdrowia paraliżują życie społeczne i religijne, a w bliskiej perspektywie zniszczą kolejne święta w naszym kraju.Z poważaniem,

My chcemy Boga!

Podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego i zażądaj natychmiastowego zniesienia restrykcji wobec wiernych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>